سازنده:
Sledgehammer Games
ناشر:
Activision
پلتفرم ها:
تاریخ انتشار:
سبک ها:
مد ها:
وبسایت:
مشاهده سایت
آخرین بروزرسانی